p得很好笑我知道XDD


很滿意這次的照片!!XDD
感謝小潛www

 
竟然沒有和小潛的合照!!!
咁我地做咩要一齊出?!!!!!!!!!
失敗到爆!!


今次個妝化到唔知點咁+跌左隻con,
個盾+soul gem又爆左+個頭亂到爆,
唉,
一開始想放棄唔出,
不過最後都係出左....

感謝潛+羊wwww

不過同到好多人合照好開心~
完左之後同潛去kfc吃晚餐XDDD
 
( 2011-08-13 私拍 )

這是Kiddy Grade Eclair pizza服XDD
可惜只在第一集出現過一次...

謝謝小潔的拍攝~